Hjem

Vi er en duo som underholder med et bredt repertoar av klassisk musikk. Germaine Bouts Hexeberg (fløyte) og Morten Fagerli (piano) har spilt fast sammen siden 1998 og underholder  i mange sammenhenger. Vi har hver sommer siden 2005 hatt konserter på Blaafarveverket, har spilt en rekke kirkekonserter og konserter på Nasjonalbiblioteket, konferanser, utstillingsåpninger og et stort antall private markeringer av jubileer m.v.

Fotograf: Kristin Linnea Backe

Siden 2001 har vi hatt muligheten til å underholde ved institusjoner i Østlandsområdet, noe vi finner både meningsfylt og berikende. Det er etter hvert blitt over 500 slike konserter og blant disse er konserter på fire turneer i regi av Akershus Musikkråd.

Vårt repertoar spenner fra kjente og iørefallende klassiske stykker og viser til større klassiske verker. Blant våre mange konsertprogrammer er ”Wien, byen i mine drømmer”, ”No livnar det i lundar”, ”På reise med Edvard Grieg”, ”Franske fristelser” og ”Jeg gikk meg over sjø og land”. Vi legger vekt på hele tiden å fornye vårt repertoar og tilpasser programmet etter deres ønsker.